Συνέντευξη Σταύρου Καλαφάτη στην εφημερίδα “Μακεδονία της Κυριακής”

Συνέντευξη Σταύρου Καλαφάτη στην εφημερίδα “Μακεδονία της Κυριακής”

Η συνέντευξη δόθηκε στο δημοσιογράφο Βαγγέλη Πλάκα και δημοσιεύθηκε την Κυριακή 2 Ιουλίου 2017 υπό τον τίτλο: “Στ.Καλαφάτης: Η Θεσσαλονίκη πρέπει να απαλλαγεί από την ανίκανη διοίκηση Μπουτάρη.” Ασκήσατε κριτική στον κ. Μπουτάρη για το χειρισμό του στο πρόβλημα των…