Το ΚΕΘΕΑ απειλείται από …υπερβολική δόση κυβερνητικής αμέλειας

«Στα σοβαρά δείγματα ουσιαστικής ακυβερνησίας της χώρας, έρχεται να προστεθεί ο κίνδυνος μιας γενικής υποχώρησης στα πεδία των μαχών κατά των ναρκωτικών! Μόνο έτσι μπορεί να ερμηνευτεί η διακοπή υπηρεσιών του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων και ο κίνδυνος διακοπής περισσότερων, λόγω της κυβερνητικής αμέλειας ή αδυναμίας, για εξασφάλιση της απρόσκοπτης χρηματοδότησης ενός φορέα που μάχεται στην πρώτη γραμμή αυτού του διαρκούς “πολέμου”, στηρίζοντας χιλιάδες οικογένειες!»

Αυτό επισημαίνει ο Βουλευτής Α΄ Θεσσαλονίκης της Ν.Δ. Σταύρος Καλαφάτης, που κατέθεσε σχετική ερώτηση προς τον υπουργό Υγείας στη Βουλή, με αφορμή την παύση λειτουργίας Πολυδύναμων Ψυχοδιαγνωστικών Κέντρων του ΚΕΘΕΑ λόγω εκπνοής της διετούς χρηματοδότησης από το ΕΣΠΑ και τον κίνδυνο διακοπής λειτουργίας του Δικτύου Φροντίδας Εξαρτημένων στο Δρόμο από το Σεπτέμβριο.

«Το ΕΣΠΑ χρηματοδοτεί υπηρεσίες και δράσεις, με σκοπό να δώσει χρόνο για την οργάνωσή τους και τη συνέχισή τους με ίδιους πόρους. Όχι για να κάνουμε κοινωνική πολιτική με ημερομηνία λήξης», προσθέτει ο κ. Καλαφάτης. «Κι όμως, ενώ το μετρήσιμο αποτέλεσμα είναι θετικότατο, όπως και ο κοινωνικός αντίκτυπος της δράσης του ΚΕΘΕΑ, οι δομές του απειλούνται με συρρίκνωση, αφού το ΚΕΘΕΑ απειλείται από  …υπερβολική δόση κυβερνητικής αμέλειας! Η κρατική χρηματοδότηση συνεχώς μειώνεται, οι γραφειοκρατικές αγκυλώσεις προκαλούν καθυστερήσεις, ενώ καμία μέριμνα δεν υπάρχει για δράσεις που στηρίζονται στα ευρωπαϊκά προγράμματα και σε χορηγίες που είναι μόνο προσωρινές πηγές οικονομικής ενίσχυσης. Η διατήρηση και η περαιτέρω ανάπτυξη των σπουδαίων κοινωφελών υπηρεσιών του ΚΕΘΕΑ δεν μπορεί και δεν πρέπει να τελούν υπό συνεχή αβεβαιότητα χρηματοδότησης,  με μεγάλα διαστήματα παύσης στην παροχή φροντίδας και υποστήριξης. Διότι έτσι ακυρώνεται στην πράξη κάθε προηγούμενη επιτυχία στον αγώνα του ΚΕΘΕΑ για στήριξη της ζωής απέναντι στα ναρκωτικά.»

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης

ΠΡΟΣ ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 6424/24.6.2016

ΕΡΩΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΘΕΜΑ: Αβέβαιο το μέλλον των υπηρεσιών του ΚΕΘΕΑ

 Το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ), ως αυτοδιοικούμενο νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που λειτουργεί από το 1983 και εξυπηρετεί καθημερινά περίπου χιλιάδες συναθρώπους μας, χρήστες και μέλη οικογενειών, συνιστά το μεγαλύτερο δίκτυο υπηρεσιών απεξάρτησης και κοινωνικής επανένταξης στη χώρα μας, προσφέροντας, αποδεδειγμένα και αποτελεσματικά, υψηλού επιπέδου υπηρεσίες σε καθημερινή βάση, μέσα από ένα πανελλαδικό δίκτυο δεκάδων μονάδων.

Οι πόροι του ΚΕΘΕΑ προέρχονται από την ετήσια κρατική χρηματοδότηση, από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από δραστηριότητες αυτοχρηματοδότησης και δωρεές.

 Το δίκτυο υπηρεσιών του ΚΕΘΕΑ διευρύνεται συνεχώς µε µονάδες και προγράµµατα σε νέες περιοχές της χώρας, δίνοντας σε ακόμη περισσότερες πληθυσμιακές ομάδες τη δυνατότητα να δεχτούν και να επωφεληθούν της φροντίδας και της υποστήριξής του.

Με συμβουλευτικά κέντρα, υποστηρικτικά προγράμματα για κρατούμενους, θεραπευτικές κοινότητες σε φυλακές, θεραπευτικά προγράμματα διαμονής για ενηλίκους, με ανοικτά θεραπευτικά προγράμματα για εφήβους και νεαρούς ενήλικες και ειδικά προγράμματα για γυναίκες, εξειδικευμένα κέντρα κοινωνικής και επαγγελματικής επανένταξης,  προγράμματα οικογενειακής υποστήριξης και πολλές άλλες συναφείς δραστηριότητες, το ΚΕΘΕΑ, οι εργαζόμενοι του, τα εξειδικευμένα επαγγελματικά στελέχη του και οι εθελοντές που συστρατεύονται στην μεγάλη προσπάθεια καταπολέμησης της μάστιγας των ναρκωτικών, συμβάλλουν ουσιαστικά στην προάσπιση της δημόσιας υγείας αλλά και στη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής.

Ωστόσο, καίτοι οι προσφερόμενες υπηρεσίες αξιολογούνται θετικά, έχουν μετρήσιμο αποτέλεσμα και ο κοινωνικός αντίκτυπος της δράσης του ΚΕΘΕΑ είναι θετικότατος, οι δομές του απειλούνται με συρρίκνωση καθώς η ροή και ιδιαίτερα ο τρόπος χρηματοδότησής του είναι διακοπτόμενος και εν πολλοίς αβέβαιος.

Η κρατική χρηματοδότηση συνεχώς μειώνεται, οι γραφειοκρατικές αγκυλώσεις προκαλούν καθυστερήσεις, ενώ τα ευρωπαϊκά προγράμματα όπως και οι χορηγίες είναι χρονικά πεπερασμένες πηγές οικονομικής ενίσχυσης.

Έτσι, το Δίκτυο Φροντίδας Εξαρτημένων στο Δρόμο, η λειτουργία του οποίου βασίζεται σε χορηγία η οποία λήγει τον Σεπτέμβριο κινδυνεύει άμεσα να διακοπεί και τα καινοτόμα Πολυδύναμα Ψυχοδιαγνωστικά Κέντρα διπλής διάγνωσης έχουν παύσει να λειτουργούν με την εκπνοή διετούς προγράμματος του ΕΣΠΑ.

Η διατήρηση όμως και η περαιτέρω ανάπτυξη των σπουδαίων κοινωφελών υπηρεσιών του ΚΕΘΕΑ δεν μπορεί και δεν πρέπει να τελούν υπό συνεχή αβεβαιότητα χρηματοδότησης και με μεγάλα διαστήματα παύσης στην παροχή φροντίδας και υποστήριξης, διότι ακυρώνεται στην πράξη κάθε προηγούμενη επιτυχή προσπάθεια στην επίτευξη των δύσκολων στόχων πουέχουν τεθεί.

Το ΚΕΘΕΑ, οι δομές και τα προγράμματά του είναι αυταπόδεικτο γεγονός πως καλύπτουν πολλά και δυαναπλήρωτα κενά του εθνικού συστήματος υγείας.

Κατόπιν των ανωτέρω

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

  1. Προτίθεστε να προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες για να διασφαλιστεί η σταθερότητα χρηματοδότησης και κάλυψη των συνολικών αναγκών του ΚΕΘΕΑ σε προσωπικό, ώστε να μην διακόπτεται η παροχή κοινωνικά αναγκαίων υπηρεσιών;
  1. Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η κατάρτιση του αναγκαίου εθνικού σχεδίου δράσης και συντονισμού, όπως προβλέπεται άλλωστε από το Ν. 4139/13;

 Αθήνα 24 Ιουνίου 2016

Ο ερωτών Βουλευτής

Σταύρος Καλαφάτης