“Η Ελλάδα δεν χρειάζεται Αλέξη, αλλά Alexit!”

Με αφορμή τη δραματική αδράνεια που επιδεικνύει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ για την αξιοποίηση ευρωπαϊκών κονδυλίων που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εγκρίνει ήδη από το Δεκέμβριο του 2014 στο πλαίσιο του προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» ο Υπεύθυνος του Τομέα Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Ν.Δ., Βουλευτής Α΄ Θεσσαλονίκης Σταύρος Καλαφάτης, έκανε την ακόλουθη δήλωση:

          «Η «δίκαιη» ανάπτυξη του Αλέξη Τσίπρα, μάλλον περιφρονεί τα λεφτά της Ε.Ε., όταν μας τα χαρίζουν και τα δέχεται μόνο όταν μας τα δανείζουν με υποθήκη τη χώρα για 99 χρόνια. Δεν εξηγείται αλλιώς το γεγονός ότι εδώ και 15 μήνες στη συντριπτική πλειοψηφία των περιφερειών της χώρας δεν έχει ενεργοποιηθεί ούτε ένα ευρώ για τα έργα διαχείρισης απορριμμάτων και λυμάτων συνολικού προϋπολογισμού 942 εκατομμυρίων ευρώ. Ούτε εξηγείται γιατί εδώ και 18 μήνες δεν υπάρχει η παραμικρή ένδειξη αξιοποίησης της δυνατότητας ευρωπαϊκής χρηματοδότησης μεγάλων έργων, με υψηλούς προϋπολογισμούς, άνω των 50 εκατομμυρίων ευρώ. Έχει υποβάλει φακέλους μεγάλων έργων η κυβέρνηση και το κρύβει; Διότι η δίκαιη ανάπτυξη του κ. Τσίπρα φαίνεται πως πριν καν εξαγγελθεί ήταν ήδη …πεταμένα λεφτά. Πεταμένα ευρωπαϊκά λεφτά, που αντί να αξιοποιούνται για θέσεις εργασίας, ανάπτυξη και βελτίωση της ποιότητας ζωής, αποδεικνύονται για την Ελλάδα εξίσου μηδενικά με τη ικανότητα αυτής της κυβέρνησης. Η αλήθεια είναι πως η Ελλάδα χάνει ευκαιρίες ανάπτυξης και για να τις εκμεταλλευτεί δεν χρειάζεται Αλέξη, αλλά Alexit!”

Ο κ. Καλαφάτης, κατέθεσε και σχετικές ερωτήσεις στη Βουλή, τα πλήρη κείμενα των οποίων ακολουθούν:

ΠΡΟΣ ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΑΡ.ΠΡΩΤ. 6535/28.6.2016

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ

Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού

ΘΕΜΑ: Μεγάλα έργα που θα μείνουν στα χαρτιά

Στο πρόγραμμα Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη όπως αυτό εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Δεκέμβριο του 2014, περιλαμβάνονται μία σειρά μεγάλων έργων, δηλαδή έργων  προϋπολογισμού άνω των 50 εκ. ευρώ.

Δεδομένου ότι αφενός η προετοιμασία των απαιτούμενων μελετών και η εξασφάλιση των αδειοδοτήσεων και αφετέρου οι διαδικασίες έγκρισης από τις Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της υλοποίησης ενός μεγάλου έργου είναι χρονοβόρες, ενώ και οι χρόνοι υλοποίησής τους είναι μεγάλοι, με κίνδυνο να παρέλθει και αυτή η προγραμματική περίοδος χωρίς να προλάβουν να υλοποιηθούν,

ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

  1. Ποια είναι τα μεγάλα έργα που έχουν γνωστοποιηθεί στην Ε.Ε. με πρόθεση να υλοποιηθούν στο πλαίσιο του νέου ΕΣΠΑ για το πρόγραμμα Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη όπως αυτό εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Δεκέμβριο του 2014;
  2. Ενάμισι χρόνο μετά την έγκριση του προγράμματος ποια είναι η πρόοδος στην ωρίμανση των ως άνω έργων;
  3. Σε ποια φάση προετοιμασίας βρίσκονται οι φάκελοι μεγάλων έργων και πότε πρόκειται να υποβληθούν στην Ε.Ε.;
  4. Ποια είναι η διαθεσιμότητα πόρων για μεγάλα έργα, τόσο του τομέα υποδομών μεταφορών όσο και του τομέα περιβάλλοντος;
  5. Πότε αναμένονται οι εντάξεις μεγάλων έργων στο πρόγραμμα;

 

ΠΡΟΣ ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ

Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού

ΘΕΜΑ: Δραματική καθυστέρηση ενεργοποίησης πόρων του ΕΣΠΑ στο Πρόγραμμα ΥΜΕΠΕΡΑΑ

Μέσω του προγράμματος ‘’Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη’’ του ΕΣΠΑ 2014-2020, προβλέπεται η διάθεση πόρων για διαχείριση από τις Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης των Περιφερειακών Προγραμμάτων στους τομείς της επεξεργασίας αστικών λυμάτων και στερεών αποβλήτων.

Το αρμόδιο Υπουργείο όφειλε σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 του ν. 4314 για το νέο ΕΣΠΑ, να εκδώσει την Υπουργική Απόφαση για την εκχώρηση των παραπάνω πόρων, εντός τριών μηνών από την έγκριση του προγράμματος  ΥΜΕΠΕΡΑΑ, δηλαδή έως στις 18/3/2015. Αυτή η Υπουργική Απόφαση εκδόθηκε τελικά με καθυστέρηση ενάμισι περίπου μήνα και δημοσιεύθηκε στις 6/5/15 στο ΦΕΚ 805/Β.

Με την απόφαση αυτή εκχωρούνται συνολικά 942 εκ ευρώ (ευρωπαϊκή και εθνική χρηματοδότηση) από το πρόγραμμα Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη, στις  Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης των Περιφερειακών Προγραμμάτων για έργα στους ευαίσθητους τομείς των στερεών αποβλήτων και των αστικών λυμάτων.

Από τον Μάρτιο του 2015 έως σήμερα, στην συντριπτική πλειοψηφία των περιφερειών της χώρας, δεν έχει ενεργοποιηθεί ούτε ένα ευρώ από τους παραπάνω εκχωρηθέντες πόρους. Συνολικά δηλαδή υπάρχει μία καθυστέρηση 15 περίπου μηνών για την ενεργοποίηση του μεγαλύτερου μέρους από κονδύλια 942 εκ. ευρώ με ότι αυτό συνεπάγεται σε μία εξαιρετικά κρίσιμη περίοδο για τη χώρα και την οικονομία.

Κατόπιν των ανωτέρω

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

  1. Γιατί μέχρι σήμερα δεν έχουν ενεργοποιηθεί στο σύνολό τους οι εκχωρηθέντες πόροι από τη συντριπτική πλειοψηφία των περιφερειών στις οποίες διατέθηκαν από το πρόγραμμα ΥΜΕΠΕΡΑΑ;
  2. Πώς θα αντιμετωπισθούν μετά από καθυστέρηση 15 περίπου μηνών οι αυξημένες ανάγκες που θα προκύψουν για έργα διαχείρισης αστικών λυμάτων και στερεών αποβλήτων σε Περιφερειακό επίπεδο;
  3. Ποιος είναι ο συντονισμός για την παρακολούθηση της απορρόφησης των εκχωρημένων πόρων;
  1. Υπάρχει συμφωνία με τις Περιφερειακές Αρχές για τη διάθεση των πόρων σύμφωνα με την 3848/2015 Υπουργική Απόφαση ανά κατηγορία δράσεων (αστικά λύματα – στερεά απόβλητα);
  1. Πως θα επιτευχθούν οι οικονομικοί στόχοι του προγράμματος ΥΜΕΠΕΡΑΑ μετά από καθυστέρηση τόσων μηνών για αξιοποίηση πόρων 942 εκ. ευρώ;