Τοποθέτηση Στ.Καλαφάτη στην Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Προστασίας Περιβάλλοντος

Ο Αντιπρόεδρος της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Προστασίας Περιβάλλοντος της Βουλής κ. Σταύρος Καλαφάτης και συντονιστής της ΟΔΕ Παραγωγής και Εμπορίου, στη σημερινή συνεδρίαση της επιτροπής, υπογράμμισε, μεταξύ άλλων, τα εξής:

«Η έννοια του περιβάλλοντος διαπνέει οριζόντια σχεδόν όλες τις αναπτυξιακές και παραγωγικές δραστηριότητες, είτε αφορά τις μεταφορές, είτε τον πρωτογενή τομέα, τον τουρισμό, την αστική ανάπτυξη και, γενικά, την οικονομική δραστηριότητα. Το κορυφαίο, αυτό κομμάτι, μπορεί να υπηρετηθεί, μέσα από μια ισορροπημένη σχέση, από το μοντέλο της αειφόρου ανάπτυξης».

Στην ομιλία του, ο κ. Καλαφάτης έθεσε μια σειρά από ζητήματα που έχουν να κάνουν με το χωροταξικό σχεδιασμό, τη θαλάσσια χωροταξία, τη διαχείριση απορριμμάτων, την προστασία των δασών, τη διαχείριση των υδάτινων πόρων, το κτηματολόγιο, την αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου και άλλα. Πρότεινε δε τα συμπεράσματα της επιτροπής από τις συζητήσεις όλων των παραπάνω θεμάτων να τίθενται υπόψη των αρμόδιων υπουργείων όσο και της Βουλής.