Υπό κατάρρευση η ελληνική εκπαίδευση των αποδήμων στη Γερμανία!

Θεσσαλονίκη 16 Μαρτίου 2018

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Υπό κατάρρευση η ελληνική εκπαίδευση των αποδήμων στη Γερμανία!

«Η κατάσταση σε ελληνικά σχολεία της Γερμανίας, αντικατοπτρίζει την πλήρη εγκατάλειψη των κυβερνητικών καθηκόντων έναντι της απανταχού ομογένειας: Ελλιπές προσωπικό, απλήρωτοι εκπαιδευτικοί, προβληματική υλικοτεχνική υποδομή και διοικητική ολιγωρία –έως αδιαφορία- απέναντι σε δυσλειτουργίες που αφορούν τις αποσπάσεις εκπαιδευτικών και την υποστήριξη της λειτουργίας των σχολείων. Όλα αυτά συνθέτουν μια εικόνα κατάρρευσης, σε μια εποχή που τα Ελληνόπουλα που χρειάζονται αυτά τα σχολεία αυξάνονται λόγω της μετανάστευσης που γεννά η συνεχιζόμενη κρίση.»

Τα παραπάνω επισημαίνει ο Βουλευτής Α΄ Θεσσαλονίκης της Ν.Δ. Σταύρος Καλαφάτης, ο οποίος κατέθεσε και σχετική ερώτηση στη Βουλή, με αποδέκτη τον υπουργό Παιδείας, ζητώντας την άμεση ανάληψη ενεργειών για την αποκατάσταση της εύρυθμης λειτουργίας ελληνικών σχολείων στο Μόναχο και στην ευρύτερη περιοχή της Βαυαρίας.

Στη ερώτηση γίνεται ιδιαίτερα λόγος για το δυσλειτουργικό πλαίσιο που περιορίζει τις παρατάσεις αποσπάσεων όσων εκπαιδευτικών υπηρετούν ήδη στα σχολεία της Βαυαρίας, με αποτέλεσμα πολλές σχολικές μονάδες, να βρίσκονται σε δυσχερή θέση. Αντιμετωπίζουν μάλιστα τον κίνδυνο απώλειας της ισοτιμίας τους με τα αντίστοιχα γερμανικά σχολεία.

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΡΩΤΗΣΗΣ

ΠΡΟΣ

ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΑΡ.ΠΡΩΤ.:4389/15-3-2018

ΕΡΩΤΗΣΗ

 

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

 

 

ΘΕΜΑ: «Προβλήματα στα ελληνικά σχολεία της Βαυαρίας»

 

Ενώσεις εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και μέσης εκπαίδευσης που εδρεύουν στο Μόναχο και στην ευρύτερη περιοχή της Βαυαρίας, κοινοποιώντας τις θέσεις τους προς την ηγεσία του Υπουργείου, επισημαίνουν την υποστελέχωση και την υπολειτουργία των σχολείων που καλούνται να καλύψουν τις ανάγκες των χιλιάδων παιδιών των ελληνικών κοινοτήτων.

 

Υφίστανται πολλές κενές θέσεις εκπαιδευτικών, γεγονός που υποδηλώνει μειωμένο ενδιαφέρον απόσπασης εκπαιδευτικών να υπηρετήσουν εκεί και οφείλεται σε εμφανή αδυναμία δημιουργίας ενός θεσμικού πλαισίου που θα τόνωνε το ενδιαφέρον τους και θα εξασφάλιζε τους απαραίτητους όρους  εύρυθμης λειτουργίας των σχολείων.

 

Το υπάρχον πλαίσιο κρίνεται δυσλειτουργικό, καθώς, περιορίζει τις παρατάσεις ήδη αποσπασμένων εκπαιδευτικών που επιθυμούν να παραμείνουν υπηρετώντας στις συγκεκριμένες μονάδες, προβλέπει την απώλεια της οργανικής θέσης τους από την πρώτη ημέρα της απόσπασης, θέτει μικρό χρονικό διάστημα ισχύς της απόσπασης με επιμίσθιο τα τρία έτη που δεν επαρκούν για την ομαλή ενσωμάτωση τους στο νέο περιβάλλον – οι περισσότερες χώρες προβλέπουν 5ετή απόσπαση εκπαιδευτικών –και δεν παρέχεται η δυνατότητα παράτασης, ακόμη και για σοβαρούς οικογενειακούς λόγους, χωρίς μάλιστα την καταβολή επιμισθίου.

 

Οι εκπαιδευτικές μονάδες λόγω των μεγάλων ελλείψεων διδακτικού προσωπικού βασικότατων ειδικοτήτων έχουν περιέλθει σε πολύ δύσκολη κατάσταση και σε συνδυασμό με την αργή αναβάθμιση της υλικοτεχνικής τους υποδομής, κινδυνεύουν, ειδικά τα λύκεια,  να πάψουν να θεωρούνται ισότιμα με τα αντίστοιχα γερμανικά, με αποτέλεσμα οι τίτλοι τους να μην αναγνωρίζονται.

 

Αδικαιολόγητες μάλιστα καθυστερήσεις παρατηρούνται στην καταβολή των επιμισθίων και των εξόδων πρώτης μετάβασης για τις διδάσκουσες/διδάσκοντες που έχουν αποσπαστεί και υπηρετούν ήδη στη Βαυαρία.

 

Ως εκ τούτου, όλη η εκπαιδευτική διαδικασία τίθεται εν αμφιβόλω και χιλιάδες ελληνόπουλα που ολοένα αυξάνονται, δεδομένης της αθρόας μετεγκατάστασης στη Γερμανία χιλιάδων ελλήνων μεταναστών στα χρόνια της κρίσης, αδυνατούν να λάβουν την ελληνική εκπαίδευση που επιθυμούν και δικαιούνται.

 

Κατόπιν των ανωτέρω

 

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός

Προτίθεστε να προβείτε άμεσα στις αναγκαίες ενέργειες επίλυσης των προβλημάτων που ταλανίζουν τις εκπαιδευτικές κοινότητες και τις σχολικές μονάδες στο Μόναχο, στην ευρύτερη περιοχή της Βαυαρίας αλλά και σε όλη τη γερμανική επικράτεια, όπου εντοπίζονται επίσης πολλά προβλήματα, ώστε να επανέλθουν τα σχολεία στην κανονικότητα και να λειτουργήσουν εύρυθμα;

Πότε θα καλυφθούν οι υποχρεώσεις της Πολιτείας προς τους αποσπασμένους εκπαιδευτικούς όσον αφορά την καταβολή των επιμισθίων και των δαπανών που δικαιούνται;

Πώς προτίθεστε να αντιμετωπίσετε το ζήτημα του εύρους της χρονικής απόσπασης τους και το ζήτημα της οικειοθελούς παράτασης της, όταν ιδίως οικογενειακοί  λόγοι την επιβάλλουν;

 

Ποιος ο σχεδιασμός σας για την αναβάθμιση των σχολικών μονάδων και την παροχή του απαραίτητου υλικοτεχνικού εξοπλισμού, προκειμένου να αποτραπεί ο κίνδυνος μη αναγνώρισής τους από τις αρχές της Γερμανίας ως ισότιμες;