Ζητούμενο η κυβερνητική στήριξη στην πυροσβεστική θωράκιση της Κεντρικής Μακεδονίας!

Θεσσαλονίκη 14 Μαρτίου 2018

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ζητούμενο η κυβερνητική στήριξη στην πυροσβεστική θωράκιση της Κεντρικής Μακεδονίας!

«Η πρόσφατη επαφή μου με το δυναμικό των πυροσβεστικών υπηρεσιών της Θεσσαλονίκης και της Κεντρικής Μακεδονίας, είχε στόχο να συμβάλει στην ενεργοποίηση του κυβερνητικού ενδιαφέροντος στο μέγιστο βαθμό, για την έμπρακτη ενίσχυση της επιχειρησιακής τους ετοιμότητας ενόψει της αντιπυρικής περιόδου. Η κυβέρνηση οφείλει να θωρακίσει τους ήρωες και τις ηρωίδες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας πριν τις “μάχες” με τις φλόγες και όχι απλώς να τους επαινεί για την αυταπάρνηση που επιδεικνύουν με λιγοστά μέσα, μετά τον απολογισμό!»

Τα παραπάνω επισημαίνει ο Βουλευτής Α΄ Θεσσαλονίκης της Ν.Δ. Σταύρος Καλαφάτης, ο οποίος κατέθεσε και σχετική ερώτηση στη Βουλή, με αποδέκτη τον υπουργό Εσωτερικών, ενόψει της νέας αντιπυρικής περιόδου.

Σ` αυτήν, σημειώνει πως η Θεσσαλονίκη και η ευρύτερη περιοχή της Κεντρική Μακεδονίας, είναι μια χωρική ενότητα αυξημένων αναγκών, καθώς, συνδυάζει την ύπαρξη πολεοδομικού συγκροτήματος με εκτεταμένες ημιαστικές περιοχές και το μεγάλο περιαστικό δάσος της Θεσσαλονίκης, με μεγάλους οικισμούς στην ευρύτερη περιοχή εντός καλλιεργημένων εκτάσεων και με την υψηλών προτεραιοτήτων τουριστική περιοχή της Χαλκιδικής. Κατά τους μήνες που εκτείνεται η αντιπυρική περίοδος δε,  συχνότατα εισέρχεται σε φάσεις υψηλού κινδύνου.

 

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΡΩΤΗΣΗΣ

 

ΠΡΟΣ ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΑΡ.ΠΡΩΤ.:4364/14-3-2018

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ Εσωτερικών

ΘΕΜΑ: «Επιχειρησιακή ετοιμότητα πυροσβεστικών υπηρεσιών ενόψει αντιπυρικής περιόδου στη Θεσσαλονίκη και στην ευρύτερη περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας»

Βασική προτεραιότητα του Υπουργείου πρέπει να είναι η όσο το δυνατόν υψηλότερου επιπέδου επιχειρησιακή ετοιμότητα, αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώματος, η προστασία του προσωπικού που υπηρετεί και η έγκαιρη αντιμετώπιση και επίλυση των προβλημάτων που παρουσιάζονται.

Η Θεσσαλονίκη και η ευρύτερη περιοχή της Κεντρική Μακεδονίας, είναι μια χωρική ενότητα αυξημένων αναγκών, καθώς, συνδυάζει την ύπαρξη πολεοδομικού συγκροτήματος με εκτεταμένες ημιαστικές περιοχές και το μεγάλο περιαστικό δάσος της Θεσσαλονίκης, με μεγάλους οικισμούς στην ευρύτερη περιοχή εντός καλλιεργημένων εκτάσεων και με την υψηλών προτεραιοτήτων τουριστική περιοχή της Χαλκιδικής. Κατά τους μήνες που εκτείνεται η αντιπυρική περίοδος δε,  συχνότατα εισέρχεται σε φάσεις υψηλού κινδύνου.

Δυνάμει του άρθρου 11 του ΠΔ/τος 170/96, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, οι υπηρετούσες δυνάμεις στις πυροσβεστικές υπηρεσιακές μονάδες, κατανέμονται τον Δεκέμβριο εκάστου έτους και η στελέχωση γίνεται, εφόσον δεν προβλέπεται οργανική δύναμη αναφορικά με τα πυροσβεστικά κλιμάκια, από την ήδη υπηρετούσα δύναμη του Πυροσβεστικού Σώματος.

 

Κατόπιν των ανωτέρω

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός

  1. Προτίθεστε να προβείτε στις απαιτούμενες ενέργειες άμεσης κάλυψης των οιονδήποτε κενών και ελλείψεων υφίστανται, ώστε κατά τη φετινή αντιπυρική περίοδο, η Θεσσαλονίκη και η ευρύτερη περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας, καταστεί απόλυτα θωρακισμένη;
  1. Ποιο είναι επακριβώς το υφιστάμενο δυναμολόγιο που υπηρετεί στις υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης και στην Κεντρική Μακεδονία; Ποιος ο αριθμός των Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης που υπηρετεί επίσης σε αυτές τις υπηρεσίες;
  1. Ποια είναι η τυπική αναλογία πυροσβεστικού κλιμακίου και ποσοστό πληθυσμού και σε ποιο επίπεδο βρίσκεται η αναλογική αντιστοίχιση με τις ως άνω αναφερόμενες περιοχές υψηλών προτεραιοτήτων;
  2. Υφίσταται επάρκεια σε υλικοτεχνικό εξοπλισμό και οχήματα;