Άλλο ένα όπλο κατά της ανεργίας παραμένει ανενεργό

Ο Υπεύθυνος του Τομέα Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Νέας Δημοκρατίας, Βουλευτής Α΄ Θεσσαλονίκης κ. Σταύρος Καλαφάτης, με αφορμή την κατάθεση ερώτησης που αφορά στην έλλειψη εθνικού σχεδιασμού και στρατηγικής για την ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων, έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Μελέτη της Ε.Ε., για τις Ηλεκτρονικές Δεξιότητες, προβλέπει ότι, ως το 2020, οι κενές θέσεις εργασίας στον τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.), θα φθάσουν στο ένα εκατομμύριο.

Μάλιστα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έχει αναλάβει πρωτοβουλίες από το 2013, για να ευαισθητοποιήσει τους πολίτες και να αυξήσει τον αριθμό των εξειδικευμένων επαγγελματιών, καθώς η ζήτηση παραμένει, κατά πολύ μεγαλύτερη, από την προσφορά εργασίας.

Η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είχε πρωτοστατήσει, δημιουργώντας – σε συνεργασία με το Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδος – Εθνικό Συνασπισμό, στα χνάρια της Ε.Ε., οργανώνοντας δράσεις ενημέρωσης και επιμόρφωσης.

Παρόλο που η Ελλάδα είναι ουραγός στην Ε.Ε. με το χαμηλότερο ποσοστό ειδικών στον τομέα Τ.Π.Ε., η Κυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ αδρανεί. Δεν υπάρχει εθνικός σχεδιασμός για την ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων. Και σ’ αυτόν τον τομέα όλα έχουν αφεθεί στην τύχη τους.

Ένα ισχυρό όπλο στην αντιμετώπιση της ανεργίας μένει στη θήκη του, ανενεργό, να σκουριάζει με την πάροδο του χρόνου».

To πλήρες κείμενο της Ερώτησης έχει ως εξής:

ΠΡΟΣ ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΕΡΩΤΗΣΗ
312/12-10-2016
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ

1. Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων
2. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
3. Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού
4. Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων

ΘΕΜΑ: Η έλλειψη εθνικού σχεδιασμού και στρατηγικής για την ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων καθιστά την Ελλάδα ουραγό στην ΕΕ ενώ θα μπορούσε να αποτελέσει ισχυρό όπλο στην αντιμετώπιση της ανεργίας.

Η ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων αποτελεί έναν από τους στόχους που περιλαμβάνονται στο «Ψηφιακό Θεματολόγιο για την Ευρώπη» (Βελτίωση του ψηφιακού γραμματισμού, των δεξιοτήτων και της κοινωνικής ένταξης) αλλά και έναν από τους τομείς παρέμβασης για την υλοποίηση της Ψηφιακής Ενιαίας Αγοράς.

Κατά την τελευταία δεκαετία, ο αριθμός των θέσεων εργασίας ΤΠΕ στην Ευρώπη συνεχίζει να αυξάνεται, ιδιαίτερα μεταξύ των νέων που αναζητούν εργασία, παρά τη δυσμενή οικονομική συγκυρία και την ανησυχητική αύξηση της ανεργίας. Στο πλαίσιο αυτό, η μεγαλύτερη αύξηση των θέσεων εργασίας σημειώθηκε στις θέσεις υψηλής εξειδίκευσης, όπου υπάρχει αύξηση της ζήτησης έναντι της προσφοράς. Ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κύριος Jean-Claude Juncker, έχει αναγνωρίσει ότι ενώ η ανεργία παραμένει σε υψηλό επίπεδο σε πολλά Ευρωπαϊκά κράτη, την ίδια στιγμή διαπιστώνεται έλλειψη ανθρώπινου δυναμικού με τις απαιτούμενες ψηφιακές δεξιότητες για την κάλυψη θέσεων τόσο στο δημόσιο, όσο και στον ιδιωτικό τομέα, γεγονός που προκαλεί το αποκαλούμενο “χάσμα των δεξιοτήτων”.

Σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύτηκε με τίτλο «e-Skills in Europe: measuring Progress and Moving Ahead» («Ηλεκτρονικές Δεξιότητες στην Ευρώπη: μέτρηση Προόδου και Μελλοντική Πορεία») (Μάιος 2014) η τάση προς δεξιότητες ΤΠΕ υψηλότερου επιπέδου θα συνεχιστεί.
Προβλέπεται ότι, έως το 2020, ο αριθμός των θέσεων εργασίας στους τομείς διαχείρισης, αρχιτεκτονικής και ανάλυσης των ΤΠΕ αυξάνεται κατά 44 % σε σύγκριση με το 2011, ενώ οι συναφείς θέσεις εργασίας κατά 16 %.
Παράλληλα, σύμφωνα με μετριοπαθείς προβλέψεις, η ζήτηση εξειδικευμένου προσωπικού σε ΤΠΕ αναμένεται να αυξάνεται ετησίως έως το 2020 κατά 4,6%, κυρίως λόγω του μη ικανοποιητικού αριθμού των εξειδικευμένων αποφοίτων από τα Πανεπιστήμια.
Σύμφωνα με το κύριο σενάριο πρόβλεψης, η αύξηση της ζήτησης για εργαζόμενους με ψηφιακές δεξιότητες έναντι της προσφοράς, θα αφήσει το 2020, 913.000 κενές θέσεις εργασίας στην ΕΕ ενώ με μία ανατροπή των υφιστάμενων προβλέψεων, ο αριθμός των κενών θέσεων εργασίας θα έφθανε στο 1.346.000.

Για να ανταποκριθεί σε αυτήν την πρόκληση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δρομολόγησε τη «Μεγάλη Συμμαχία για τις Ψηφιακές Δεξιότητες και την Απασχόληση» (Grand Coalition for Digital Jobs) τον Μάρτιο του 2013 μια πρωτοβουλία που στοχεύει στην αύξηση της συνολικής προσφοράς ψηφιακά εξειδικευμένων επαγγελματιών και την καλύτερη ισορροπία προσφοράς και ζήτησης των ψηφιακών δεξιοτήτων με απώτερο στόχο τη δημιουργία έως και 1 εκατομμύριο νέων θέσεων εργασίας σε ΤΠΕ στην Ευρώπη μέχρι το 2020. Στη Συμμαχία συμμετέχουν Κυβερνήσεις, o κλάδος Τεχνολογίας, μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, Πανεπιστήμια και Ευρωπαϊκοί φορείς.
Για να ευαισθητοποιήσει τους πολίτες σχετικά με τις ηλεκτρονικές δεξιότητες, η Επιτροπή εγκαινίασε στην Αθήνα την εκστρατεία «e-Skills for Jobs 2014» («Ηλεκτρονικές δεξιότητες για θέσεις εργασίας») από κοινού με την Ελληνική Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ.

Στο πλαίσιο της εκστρατείας ενημέρωσης e-Skills for Jobs 2014 διοργανώθηκε ειδική εκδήλωση «e-Skills for Jobs Grand Event», στις 6 Μαΐου 2014 στην Αθήνα, από τον ΣΕΠΕ και τον οργανισμό Digital Europe, υπό την αιγίδα της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ. Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα, και ήταν η εναρκτήρια εκδήλωση της καμπάνιας σε 30 χώρες που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία της Ε.Ε. Στο πλαίσιο του «e-Skills for Jobs Grand Event» υπογράφηκε το πρωτόκολλο συνεργασίας “Εθνικός Συνασπισμός για την Ψηφιακή Οικονομία” μεταξύ της Ελληνικής κυβέρνησης, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του ΣΕΠΕ, με στόχο τη διάχυση της ψηφιακής τεχνολογίας στην κοινωνία, την ανάδειξη και προώθηση των ευκαιριών κατάρτισης και απασχόλησης που προσφέρει η βιομηχανία των ΤΠΕ με την ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων και την αύξηση της προσφοράς των επαγγελματιών ΤΠΕ. Η Ελλάδα μάλιστα, ήταν η έκτη χώρα της ΕΕ που ξεκίνησε επίσημα μια εθνική συμμαχία μετά τη Λετονία, τη Λιθουανία, την Πολωνία, τη Ρουμανία και τη Μάλτα.

Η ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα για την Ελλάδα, ώστε να ωφεληθεί από τη διαφαινόμενη αύξηση ζήτησης σε θέσεις εργασίας στον κλάδο των ΤΠΕ.
Η αναγκαιότητα αυτή αποδεικνύεται από το ότι η χώρα μας παρουσιάζει μία αρνητική πρωτιά που την καθιστά σήμερα ουραγό στην ψηφιακή αγορά εργασίας:
Η Ελλάδα έχει το χαμηλότερο ποσοστό στην ΕΕ ειδικών στις ΤΠΕ στο σύνολο του εργατικού δυναμικού της (1,3%), σύμφωνα με τον Δείκτη Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας 2016 (DESI 2016).

Ο ίδιος δείκτης καταδεικνύει ότι γενικότερα οι επιδόσεις της Ελλάδας στο επίπεδο των ψηφιακών δεξιοτήτων είναι χαμηλότερες από το μέσο όρο της ΕΕ, καθώς το 2015, μόνο το 44% των Ελλήνων διέθεταν τουλάχιστον τις βασικές ψηφιακές δεξιότητες, ενώ μόνο το 63% του πληθυσμού χρησιμοποιούσε το διαδίκτυο σε τακτική βάση, έναντι 76% του μέσου όρου της ΕΕ. Συνολικά οι μετρήσεις, σύμφωνα με τον DESI, τοποθετούν την Ελλάδα στην 26η θέση μεταξύ των 28 κρατών μελών της ΕΕ με βαθμολογία μικρότερη από το μέσο όρο της ΕΕ, και παράλληλα καταδεικνύουν ότι η βαθμολογία της αυξήθηκε με βραδύτερους ρυθμούς απ’ ότι στην υπόλοιπη ΕΕ.

Επειδή οι ψηφιακές δεξιότητες είναι απαραίτητες για τους επαγγελματίες που εργάζονται σε μικρές και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις, για τους νέους και τους ανέργους που επιθυμούν να ενταχθούν στο εργατικό δυναμικό και για τις επιχειρήσεις που χρειάζονται ένα υψηλής εξειδίκευσης ανθρώπινο δυναμικό. Επειδή σχετικές μελέτες έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η ίδια η ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων τροφοδοτεί τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.
Επειδή στην Ελλάδα με την παρατεταμένη οικονομική ύφεση, οι ψηφιακές δεξιότητες είναι περισσότερο απαραίτητες από ποτέ, για να βοηθήσουν στη δημιουργία ενός καινοτόμου και ανταγωνιστικού περιβάλλοντος και τελικά στην ανάκαμψη της οικονομίας.

Για τους λόγους αυτούς
Ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί

1. Υπάρχει Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων; Ποια είναι η στρατηγική των ερωτώμενων Υπουργείων προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης των ψηφιακών δεξιοτήτων, αύξησης του ψηφιακού αλφαβητισμού και μείωσης του ψηφιακού χάσματος και πώς συντονίζονται οι σχετικές πολιτικές. Υπάρχει συντονισμένη δράση μεταξύ των Υπουργείων, δημοσίων φορέων, κοινωνικών και επαγγελματικών φορέων, των φορέων εκπαίδευσης και επιχειρήσεων του κλάδου των ΤΠΕ για την ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων και διασύνδεσή τους με την αγορά εργασίας;
2. Ποιες πολιτικές εφαρμόζονται στο πλαίσιο της στρατηγικής για την Ψηφιακή Ανάπτυξη και ποιες συγκεκριμένες δράσεις υλοποιούνται για την εξοικείωση πληθυσμιακών ομάδων με την χρήση ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών, με έμφαση στις αδύναμες ομάδες πληθυσμού καθώς και στους μαθητές της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
3. Σε ποιες ενέργειες θα προβείτε ώστε να αυξηθεί το ποσοστό των εργαζομένων που είναι ειδικοί στον κλάδο των ΤΠΕ στην Ελλάδα ώστε να πάψει η χώρα μας να είναι ουραγός της ΕΕ στον τομέα αυτό.
4. Ποια είναι η πορεία του «Εθνικού Συνασπισμού για την Ψηφιακή Οικονομία» που ιδρύθηκε το 2014 με 9 εταίρους, μεταξύ των οποίων Υπουργεία, Γενικές Γραμματείες και τον ΣΕΠΕ. Ποια είναι η συμμετοχή της Ελλάδας στην πανευρωπαϊκή εκστρατεία «e-Skills for Jobs 2015-2016 και ποιες δράσεις υλοποιήθηκαν στη χώρα μας στο πλαίσιο αυτής.
Αθήνα, 12 Οκτωβρίου 2016

Ο ερωτών βουλευτής

Σταύρος Καλαφάτης