Καλαφάτης: Απίστευτη η αδράνεια της Κυβέρνησης στην καταβολή επιχορηγήσεων ΕΣΠΑ

Για «απίστευτη αδράνεια» στο θέμα της καταβολής της δημόσιας χρηματοδότησης επιχειρήσεων που είτε ολοκλήρωσαν, είτε υλοποιούν έργα ΕΣΠΑ, καταγγέλλει την κυβέρνηση, σε ερώτησή του στη Βουλή, προς τον υπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, ο συντονιστής ΟΔΕ Παραγωγής και Εμπορίου της Νέας Δημοκρατίας, Βουλευτής Θεσσαλονίκης, Σταύρος Καλαφάτης.

Όπως τονίζει, «από το Φεβρουάριο του 2015 μέχρι σήμερα εκκρεμούν αιτήματα πολλών επιχειρήσεων ύψους άνω των 7 εκ. ευρώ για τα προγράμματα «Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες», «Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας των Νέων», «Ένδυση και Υπόδηση-Νέες Προοπτικές», «Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας των Γυναικών», «Εξωστρέφεια Ι και ΙΙ», «Πράσινες Υποδομές» και «Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα». Μάλιστα, πολλές από τις επιχειρήσεις, «λόγω του μεγάλου χρονικού διαστήματος από την υποβολή των δικαιολογητικών τους θα κληθούν να εκδώσουν εκ νέου ορισμένα εξ’ αυτών (όπως φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, βεβαιώσεις από Πρωτοδικεία/ΓΕΜΗ) με αποτέλεσμα την περαιτέρω χρονική καθυστέρηση στην καταβολή της επιχορήγησης».

Όπως καταγγέλλει ο κ. Καλαφάτης, η κυβέρνηση «δεν προχώρησε καμία διοικητική πράξη για την ολοκλήρωση της μεταφοράς των αρμοδίων υπηρεσιών της ΓΓΒ στο πρώην Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας που ήταν απαραίτητη για την εκταμίευση των σχετικών κονδυλίων», ενώ με τη νέα κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ/ΑΝΕΛ οι υπηρεσίες της ΓΓΒ μεταφέρθηκαν στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού. Τονίζει δε ότι «οι επιχειρήσεις εξακολουθούν να μην έχουν λάβει μέχρι και σήμερα τη δικαιούμενη επιχορήγηση, την ώρα μάλιστα που ορισμένα προγράμματα λήγουν στις 30/10/2015» με αποτέλεσμα να αδυνατούν να ολοκληρώσουν το έργο τους στη συγκεκριμένη χρονική προθεσμία.

Προσθέτει ότι «οι καθυστερήσεις αυτές έχουν επιφέρει οικονομική ασφυξία στις επιχειρήσεις μέσα σε ένα δυσμενές επιχειρηματικό και οικονομικό περιβάλλον με συνέπεια πολλές από αυτές να αντιμετωπίζουν ζήτημα επιβίωσης και αδυναμίας αντιμετώπισης των τρεχουσών εκκρεμοτήτων τους».

Ρωτά, δε, τον υπουργό αν έχουν ολοκληρωθεί οι διοικητικές διαδικασίες μεταφοράς των υπηρεσιών της ΓΓΒ και πότε αναμένεται η εκταμίευση των σχετικών πόρων στους Φορείς Διαχείρισης των εν λόγω προγραμμάτων κι αν η κυβέρνηση θα δώσει ικανή χρονική παράταση στα προγράμματα που ολοκληρώνονται στις 30/10/2015 προκειμένου οι επιχειρήσεις να ολοκληρώσουν τα έργα τους χωρίς τον κίνδυνο απένταξης και επιστροφής της επιχορήγησης που έχουν λάβει ή θα λάβουν.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης.

ΠΡΟΣ ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 413/21.10.2015

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ

ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Θέμα: «Αδικαιολόγητες καθυστερήσεις μηνών στην πληρωμή των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων στα προγράμματα της ΓΓΒ στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013»

Από το Φεβρουάριο του 2015 μέχρι σήμερα εκκρεμούν αιτήματα πολλών επιχειρήσεων ύψους άνω των 7 εκ. ευρώ για καταβολές της δημόσιας χρηματοδότησης (επιχορήγησης) για επενδύσεις που είτε έχουν ολοκληρωθεί, είτε βρίσκονται στο στάδιο της υλοποίησης και έχουν ελεγχθεί από τα όργανα των φορέων διαχείρισης (ΓΓΒ, ΕΦΕΠΑΕ) για τα προγράμματα ενίσχυσης των ΜΜΕ στο πλαίσιο του ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ 2007-2013.

Συγκεκριμένα πρόκειται για τα προγράμματα «Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες», «Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας των Νέων», «Ένδυση &Υπόδηση-Νέες Προοπτικές», «Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας των Γυναικών», «Εξωστρέφεια Ι», «Εξωστρέφεια ΙΙ», «Πράσινες Υποδομές» και «Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα».

Επισημαίνεται ότι για τις ανωτέρω επιχειρήσεις, παρά το γεγονός ότι έχουν προσκομίσει ήδη τα απαραίτητα έγγραφα για την εκταμίευση της επιχορήγησης, πολλές από αυτές, λόγω του μεγάλου χρονικού διαστήματος από την υποβολή των δικαιολογητικών τους θα κληθούν να εκδώσουν εκ νέου ορισμένα εξ’ αυτών (όπως φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, βεβαιώσεις από Πρωτοδικεία/ΓΕΜΗ) με αποτέλεσμα την περαιτέρω χρονική καθυστέρηση στην καταβολή της επιχορήγησης.

Για το συγκεκριμένο ζήτημα, η κυβέρνηση από τις αρχές του 2015, επέδειξε απίστευτη αδράνεια, καθώς δεν προχώρησε καμία διοικητική πράξη για την ολοκλήρωση της μεταφοράς των αρμοδίων υπηρεσιών της ΓΓΒ στο πρώην Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας που ήταν απαραίτητη για την εκταμίευση των σχετικών κονδυλίων.

Με τη νέα κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ/ΑΝΕΛ, οι υπηρεσίες της ΓΓΒ μεταφέρθηκαν στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού. Ωστόσο οι επιχειρήσεις εξακολουθούν να μην έχουν λάβει μέχρι και σήμερα τη δικαιούμενη επιχορήγηση, την ώρα μάλιστα που ορισμένα προγράμματα λήγουν στις 30/10/2015 (Εξωστρέφεια Ι, Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα, Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες) με αποτέλεσμα να αδυνατούν να ολοκληρώσουν το έργο τους στη συγκεκριμένη χρονική προθεσμία.

Οι καθυστερήσεις αυτές έχουν επιφέρει οικονομική ασφυξία στις επιχειρήσεις μέσα σε ένα δυσμενές επιχειρηματικό και οικονομικό περιβάλλον με συνέπεια πολλές από αυτές να αντιμετωπίζουν ζήτημα επιβίωσης και αδυναμίας αντιμετώπισης των τρεχουσών εκκρεμοτήτων τους.

Κατόπιν των ανωτέρω

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός

  1. Έχουν ολοκληρωθεί οι διοικητικές διαδικασίες μεταφοράς των υπηρεσιών της ΓΓΒ και των διαδικασιών για την εκταμίευση των σχετικών πόρων στους Φορείς Διαχείρισης των εν λόγω προγραμμάτων, προκειμένου αυτοί να αποδοθούν στις επιχειρήσεις; Ποια είναι η αιτία των καθυστερήσεων;
  2. Πότε αναμένεται να εκταμιευτούν τα σχετικά κονδύλια στις επιχειρήσεις;
  3. Η κυβέρνηση θα δώσει ικανή χρονική παράταση στα προγράμματα που ολοκληρώνονται στις 30/10/2015 προκειμένου οι επιχειρήσεις να ολοκληρώσουν τα έργα τους χωρίς τον κίνδυνο απένταξης και επιστροφής της επιχορήγησης που ενδεχομένως έχουν λάβει ή θα λάβουν;

                                                                                       

                                                                                                         Αθήνα, 21 Οκτωβρίου 2015

Ο ερωτών βουλευτής

 Σταύρος Καλαφάτης