Ερώτηση για τη Δημιουργία εμπορευματικού κέντρου στο πρώην Στρατόπεδο Γκόνου

ΠΡΟΣ ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΑΡ.ΠΡ.:5802/9-5-2018

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών

ΘΕΜΑ: «Δημιουργία εμπορευματικού κέντρου στο πρώην Στρατόπεδο Γκόνου»

Με την υπ’αριθμ. 1817 Ερώτηση που καταθέσαμε στις 7/12/2016 επισημάναμε τη μεγάλη χρονική καθυστέρηση που σημειωνόταν στην έναρξη των προβλεπόμενων διαγωνιστικών διαδικασιών για τη δημιουργία εμπορευματικού κέντρου στο πρώην στρατόπεδο Γκόνου και την απώλεια ζωτικού χρόνου για την εμπορική ανάπτυξη και οικονομική αναβάθμιση της Θεσσαλονίκης και της ευρύτερης περιοχής.

Το αρμόδιο υπουργείο δεν απάντησε στις δικαιολογημένες αιτιάσεις που προβάλαμε και τα σοβαρότατα ερωτήματα που θέσαμε αφενός με την αιτία της καθυστέρησης πραγματοποίησης του διαγωνισμού για την ανάθεση της σύμβασης παραχώρησης και αφετέρου για την παντελή ανυπαρξία σαφούς στρατηγικού σχεδίου ανάπτυξης που θα προβλέπει και θα ρυθμίζει κάθε πτυχή της υπόθεσης.

Η ίδρυση και λειτουργία εμπορευματικού κέντρου συνδυασμένων μεταφορών ήταν και παραμένει ζωτικής σημασίας για τη Θεσσαλονίκη, καθιστώντας την σημαντικό διεθνές μεταφορικό, διαμετακομιστικό και στρατηγικό εμπορικό κέντρο με εξωστρεφή προσανατολισμό. Τα οικονομικά οφέλη που θα προκύψουν είναι τεράστια τόσο για τη Βόρεια Ελλάδα αλλά και γενικότερα για την εθνική μας οικονομία, καθώς θα συμβάλλει στην αναβάθμιση του διαμετακομιστικού κόμβου της χώρας ως σημαντικού παράγοντα για σταθερή ανάπτυξη.

Οι διαδικασίες για την έναρξη υλοποίησης του έργου του εμπορευματικού κέντρου Θεσσαλονίκης στο στρατόπεδο Γκόνου είχαν δρομολογηθεί από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Έτσι σύμφωνα με το Νόμο 3534/2007 είχαν προχωρήσει οι διαδικασίες παραχώρησης στην ΓΑΙΟΣΕ ακινήτου έκτασης 672στρεμμάτων περίπου στο πρώην στρατόπεδο Γκόνου ενώ είχε δρομολογηθεί και η εκπόνηση της μελέτης σκοπιμότητας προκειμένου να ξεκινήσει η προκήρυξη σχετικού διαγωνισμού.

Σε συνδυασμό και με το νόμο 3710/2008 που έδωσε τη δυνατότητα σε ένα εμπορευματικό κέντρο να κατέχει χώρο τόσο στην ενδοχώρα όσο και σε λιμάνι, η Νέα Δημοκρατία άνοιξε για τη Θεσσαλονίκη τις προοπτικές ανάπτυξης μιας «διχωρικής» διαμετακομιστικής υποδομής στο λιμάνι και στο στρατόπεδο Γκόνου.

Ο συγκεκριμένος χώρος στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης θεωρείται ιδανικός για την ανάπτυξη εμπορευματικού κέντρου συνδυασμένων μεταφορών λόγω της θέσης, της μεγάλης έκτασής του, που απαιτείται για προσωρινή αποθήκευση και ενδιάμεση επεξεργασία δεδομένου ότι η πλειοψηφία των διεθνών φορτίων του ΟΛΘ είναι χύδην εμπορεύματα, πρώτες ύλες ή γενικό φορτίο. Τέλος, προκρίθηκε και διότι διαθέτει σιδηροδρομική σύνδεση με τον Εμπορικό σταθμό του ΟΣΕ και με τον ΟΛΘ, η οποία όμως έχει εγκαταλειφθεί και απαιτείται η αναβάθμισή της.

Η κατασκευή και λειτουργία του εμπορευματικού κέντρου στη Θεσσαλονίκη θα συμβάλλει στη διασύνδεση του λιμένα με τους χερσαίους διαδρόμους ενδυναμώνοντας το ρόλο της πόλης ως εθνική, περιφερειακή και ευρωπαϊκή πύλη μεταφορών και διαμετακομιστικού κόμβου ενώ η αξιοποίηση της ανεκμετάλλευτης σήμερα μεταφορικής ικανότητας της σιδηροδρομικής υποδομής θα επιφέρει σημαντικά οικονομικά οφέλη με άμεση επίπτωση στην μείωση της ανεργίας που μαστίζει την περιοχή, αλλά και περιβαλλοντικά και ενεργειακά οφέλη.

Με βάση τις κυβερνητικές εξαγγελίες, η προκήρυξη του διαγωνισμού για τη δημιουργία του εμπορευματικού κέντρου θα έπρεπε ήδη να έχει πραγματοποιηθεί στο τελευταίο τρίμηνο του 2016. Σήμερα, διανύουμε το δεύτερο τρίμηνο του 2018. Και ενώ ο διαγωνισμός προκηρύχθηκε προ ημερών, δεν έχουν απαντηθεί όλα τα ερωτήματα και οι προβληματισμοί που εγείρονται για μια επένδυση με ιδιαίτερη αναπτυξιακή σημασία για την ευρύτερη περιοχή.

Κατόπιν των ανωτέρω

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός

  1. Ποιο είναι το βασικό χρονοδιάγραμμα πραγματοποίησης των προβλεπόμενων διαδικαστικών φάσεων υλοποίησης της σύμβασης παραχώρησης;
  2. Ποιοι είναι εν τέλει οι λόγοι της πολύμηνης καθυστέρησης προκήρυξης του διαγωνισμού;
  3. Υφίσταται Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης που ρυθμίζει τα επιμέρους ζητήματα;
  4. Σε ποια φάση βρίσκονται για τα αναγκαία έργα αναβάθμισης της οδικής και σιδηροδρομικής σύνδεσης του πρώην Στρατοπέδου Γκόνου με τον ΠΑΘΕ, τις περιφερειακές οδούς της πόλης, τον Εμπορευματικό Σταθμό του ΟΣΕ και τον ΟΛΘ;
  5. Τι προβλέπεται για την απομάκρυνση παλαιών εκρηκτικών που παραμένουν σε μεγάλο μέρος της έκτασης του στρατοπέδου;