Ερώτηση στη Βουλή για τη Συνταγματικότητα της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου

Αντισυνταγματική χαρακτηρίζει την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, με την οποία οι Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης και οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης υποχρεούνται να καταθέσουν ταμειακά διαθέσιμα και να μεταφέρουν προθεσμιακές καταθέσεις στην Τράπεζα της Ελλάδος, ο βουλευτής Θεσσαλονίκης Σταύρος Καλαφάτης, σε ερώτηση που κατέθεσε προς τους αρμόδιους υπουργούς Οικονομικών και Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγρότησης.
Ο κ. Καλαφάτης υπογραμμίζει ότι η ΠΝΠ οδηγεί σε πλήρη οικονομική ασφυξία τους ΟΤΑ και ρωτά τους υπουργούς:
1. Πώς απαντούν στους ισχυρισμούς περί αντισυνταγματικότητας της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου.
2. Πώς, μέχρι ποιου ποσού και για ποιο χρονικό διάστημα κατοχυρώνεται η εξασφάλιση των κεφαλαίων που απαιτούνται για την κάλυψη των ταμειακών αναγκών των ΟΤΑ.
3. Αν προβλέπεται χρονικό όριο κατά το οποίο οι ΟΤΑ υποχρεούνται να καταθέτουν τα ταμειακά τους διαθέσιμα και να μεταφέρουν τα κεφάλαια προθεσμιακών τους καταθέσεων στην Τράπεζα της Ελλάδος.
4. Αν είναι υποχρεωμένο το Δημόσιο να επιστρέψει τα κεφάλαια στους φορείς που θα καταθέσουν υποχρεωτικά τα διαθέσιμά τους στην περίπτωση που αυτοί έχουν ανάγκη να τα χρησιμοποιήσουν μετά το προβλεπόμενο –από τη ΠΝΠ- 15νθήμερο κι αν όχι πότε και πώς εξασφαλίζεται η επιστροφή των κεφαλαίων αυτών στους δικαιούχους ΟΤΑ.

Επισυνάπτεται το πλήρες κείμενο της ερώτησης.

 

ΠΡΟΣ ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΕΡΩΤΗΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ
1) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
2) ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία δημοσιεύθηκε χθες (ΦΕΚ Α’ 41/20-04-2015) γίνεται ο υποχρεωτικός δανεισμός της κυβέρνησης από τους Δήμους και Περιφέρειες. Ειδικότερα η πνπ ορίζει ότι «Οι Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, όπως αυτοί προσδιορίζονται από το ισχύον «Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης» που τηρείται με ευθύνη της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής και οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθμού, υποχρεούνται να καταθέτουν τα ταμειακά τους διαθέσιμα και να μεταφέρουν τα κεφάλαια προθεσμιακών τους καταθέσεων σε λογαριασμούς ταμειακής διαχείρισης που τηρούν στην Τράπεζα της Ελλάδος, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης ή διαδικασίας. Από την υποχρέωση αυτή εξαιρούνται τα κεφάλαια που απαιτούνται για την κάλυψη των ταμειακών τους αναγκών για το επόμενο δεκαπενθήμερο, καθώς και τα κεφάλαια που έχουν κατατεθεί από τους ανωτέρω φορείς στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.»
Η εφαρμογή της πνπ και μάλιστα αναδρομικά από τις 17/3/2015 συνιστά σφοδρή παραβίαση της συνταγματικά κατοχυρωμένης αρχής της διοικητικής και οικονομικής αυτοτέλειας των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Παράλληλα οδηγεί σε πλήρη οικονομική ασφυξία τους ΟΤΑ η οποία συνεπάγεται παύση πληρωμών των υποχρεώσεών της προς τρίτους καθώς και αναστολή εκτέλεσης κάθε είδους έργου, υποδομής ή κοινωνικής πολιτικής, ακυρώνοντας στην ουσία αυτή καθεαυτή τη λειτουργία των ΟΤΑ.
Τα παραπάνω, πέρα από το γεγονός ότι επιτείνουν σε τεράστιο βαθμό την εντύπωση της οικονομικής κατάρρευσης, επιφέρουν δραματικές συνέπειες στην τοπική οικονομία με απροσδιόριστες συνέπειες σε οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο.
Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί
1. Πώς απαντάτε στους ισχυρισμούς ότι η πνπ παραβιάζει το Σύνταγμα και ειδικότερα το άρθρο 102 που καθιερώνει τη διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια των ΟΤΑ και σύμφωνα με το οποίο Το Κράτος ασκεί στους ΟΤΑ αποκλειστικά έλεγχο νομιμότητας και δεν επιτρέπεται να εμποδίζει την πρωτοβουλία και την ελεύθερη δράση τους καθώς και ότι Το Κράτος λαμβάνει τα μέτρα που απαιτούνται για την εξασφάλιση της οικονομικής αυτοτέλειας και των πόρων που είναι αναγκαίοι για την εκπλήρωση της αποστολής και την άσκηση των αρμοδιοτήτων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης;
2. Πώς, μέχρι ποιου ποσού και για ποιο χρονικό διάστημα κατοχυρώνεται η εξασφάλιση των κεφαλαίων που απαιτούνται για την κάλυψη των ταμειακών αναγκών των ΟΤΑ, ιδιαίτερα όταν σχετικές διατάξεις δίνουν τη δυνατότητα στον Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας να ορίζει το όριο των αναλαμβανόμενων ποσών (άρθ. 15 παρ. 11 περ. στ του Ν. 2469/1997);
3. Προβλέπεται το χρονικό όριο κατά το οποίο οι ΟΤΑ υποχρεούνται να καταθέτουν τα ταμειακά τους διαθέσιμα και να μεταφέρουν τα κεφάλαια προθεσμιακών τους καταθέσεων σε λογαριασμούς ταμειακής διαχείρισης που τηρούν στην Τράπεζα της Ελλάδος;
4. Είναι υποχρεωμένο το Δημόσιο να επιστρέψει τα κεφάλαια στους φορείς που θα καταθέσουν υποχρεωτικά τα διαθέσιμά τους σε λογαριασμό της ΤτΕ, εάν οι τελευταίοι έχουν ανάγκη να τα χρησιμοποιήσουν μετά το πέρας του προβλεπόμενου 15νθημέρου και αν όχι πότε και πώς εξασφαλίζεται η επιστροφή των κεφαλαίων αυτών στους δικαιούχους ΟΤΑ;

Αθήνα, 21 Απριλίου 2015
Ο ερωτών βουλευτής

Σταύρος Καλαφάτης