Καλαφάτης: Η αλληλεγγύη της Ε.Ε τρόπος ανάπτυξης των επενδυτών σε περιόδους κρίσης

Ο Συντονιστής της ΟΔΕ Παραγωγής και Εμπορίου, κ. Σταύρος Καλαφάτης, ανέπτυξε τις θέσεις της Νέας Δημοκρατίας στην Κοινή Συνεδρίαση της Ειδικής Διαρκούς Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων και των Διαρκών Επιτροπών Οικονομικών Υποθέσεων και Παραγωγής και Εμπορίου με θέμα «Το Νέο Επενδυτικό Σχέδιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης», στην οποία παρέστη ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αρμόδιος για την Απασχόληση, την Ανάπτυξη, τις Επενδύσεις και την Ανταγωνιστικότητα κ. Γιούρκι Κατάινεν. Αμέσως μετά, ο κ. Καλαφάτης, έκανε την ακόλουθη δήλωση:

Το Νέο Επενδυτικό Σχέδιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το λεγόμενο «πακέτο Γιούνκερ», είναι ανάγκη να λειτουργήσει ως εργαλείο για την αντιμετώπιση του επενδυτικού κενού και για την προώθηση των στρατηγικών επενδύσεων με αυξημένο κίνδυνο.

Να γίνει ειδική πρόβλεψη για χρηματοδότηση, κυρίως των χωρών που πλήττονται σε μεγαλύτερο βαθμό από έλλειψη ρευστότητας, αδυναμία πρόσβασης σε χρηματοδότηση, αλλά και υψηλό κόστος δανεισμού.

Να υπάρχει η δυνατότητα συμμετοχής για όλα τα κράτη μέλη, στα όργανα διακυβέρνησης του ταμείου.

Να γίνει ειδική μνεία ότι το ταμείο θα καλύπτει το ρίσκο της επένδυσης σε χώρες που έχουν πληγεί από τη χρηματοπιστωτική κρίση (όπως η Ελλάδα) ώστε να ενθαρρύνονται οι επενδυτές και να ενεργοποιηθούν επενδύσεις.

Να ενθαρρυνθούν σημαντικά επενδυτικά σχέδια τα οποία να συνδέονται άμεσα με ιδιωτικοποιήσεις, προσελκύοντας το ενδιαφέρον ξένων επενδυτών.

Με γνώμονα τα κριτήρια επιλογής να επιδιωχθεί μια ισόρροπη κατανομή των ωφελειών με στόχο τη σύγκλιση και τη συνοχή των οικονομιών των κρατών μελών και όχι περαιτέρω απόκλιση μεταξύ των κρατών μελών του κέντρου και της περιφέρειας.

Να επιβεβαιωθεί από την πλευρά του αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι οι εθελοντικές συνεισφορές στο ταμείο δεν θα συνυπολογίζονται στο χρέος και το έλλειμμα, σύμφωνα με τις αρχές του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης, κατά τη διαδικασία του ευρωπαϊκού εξαμήνου οικονομικής διακυβέρνησης.

Η πλήρης τοποθέτηση του κ. Καλαφάτη με κλικ παρακάτω

ΠΡΑΚΤΙΚΑ; Η ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠ.ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, Η ΕΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠ. ΚΑΙ Η ΕΠ.ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Κ ΕΜΠΟΡΙΟΥ