Μη απόδοση θεσμοθετημένων πόρων σε σεισμόπληκτες περιοχές

ΠΡΟΣ ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΑΡ.ΠΡΩΤ.6141/13-6-2016

ΕΡΩΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ

Περιβάλλοντος και Ενέργειας

ΘΕΜΑ: Εφαρμογή νομοθετικής ρύθμισης για απόδοση πόρων από τακτοποίηση αυθαιρέτων και αλλαγές χρήσης γης στους δήμους Κεφαλονιάς και Ιθάκης.

Τον Ιανουάριο του 2014, η περιοχή  Κεφαλονιάς – Ιθάκης χτυπήθηκε από ισχυρούς σεισμούς που προκάλεσαν μεγάλες ζημιές. Άμεση ήταν η αντίδραση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και η αρωγή του κράτους στη πληγείσα περιοχή.

Για την αντιμετώπιση της κατάστασης, το Υπουργείο Περιβάλλοντος  θέσπισε  διάταξη νόμου για την απόδοση του συνόλου του ποσού  των προστίμων για αυθαίρετες κατασκευές ή αλλαγές χρήσης επί ακινήτων, στους δήμους Κεφαλονιάς και Ιθάκης.

Συγκεκριμένα η ειδική ρύθμιση του Ν.4258, ΦΕΚ Α 94/14-4-2014 αναφέρει:

«Κατά παρέκκλιση των οριζομένων στα άρθρα 39 και 47 του ν. 4178/2013 (Α΄ 174) το σύνολο των ποσών του ενιαίου ειδικού προστίμου, που εισπράττεται κατά τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α΄ του ως άνω νόμου για αυθαίρετες κατασκευές ή αυθαίρετες αλλαγές χρήσεις επί ακινήτων, στους Δήμους Κεφαλονιάς και Ιθάκης, αποδίδεται υπέρ του Πράσινου Ταμείου, κατατίθεται σε ειδικό κωδικό αριθμό υπό τον τίτλο «Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο» και διατίθεται για την αντιστάθμιση των δυσμενών συνεπειών κατά τα οριζόμενα στο Κεφάλαιο Β΄ του ιδίου νόμου. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής δύναται να καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου».

Επειδή μέχρι σήμερα η ανωτέρω ρύθμιση δεν έχει εφαρμοστεί και δεν έχουν αποδοθεί οι πόροι στους Δήμους Κεφαλονιάς και Ιθάκης

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός

  1. Προτίθεται η Κυβέρνηση να εφαρμόσει την ειδική ρύθμιση για τις δύο νήσους;
  1. Υπάρχει πρόβλεψη στον προϋπολογισμό του Πράσινου Ταμείου για δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου και ποιο το ύψος των πιστώσεων για το 2016;