Καλαφάτης: Η αλληλεγγύη της Ε.Ε τρόπος ανάπτυξης των επενδυτών σε περιόδους κρίσης

Καλαφάτης: Η αλληλεγγύη της Ε.Ε τρόπος ανάπτυξης των επενδυτών σε περιόδους κρίσης

Ο Συντονιστής της ΟΔΕ Παραγωγής και Εμπορίου, κ. Σταύρος Καλαφάτης, ανέπτυξε τις θέσεις της Νέας Δημοκρατίας στην Κοινή Συνεδρίαση της Ειδικής Διαρκούς Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων και των Διαρκών Επιτροπών Οικονομικών Υποθέσεων και Παραγωγής και Εμπορίου με θέμα «Το Νέο Επενδυτικό…